Jak larp może pomóc RPG

Jak larp może pomóc RPG

Autorzy: Zbigniew Zed Zych
Prowadzacy: Zbigniew Zed Zych
e-mail: zychzigniew@gmail.com
Forma: inne
Czas trwania: 1 h
Liczba uczestników: 30
(W tym 30 )
Zapisy: w trakcie festiwalu

Opis

Chciałbym przeprowadzić otwartą dyskusję której celem jest zrozumienie różnic pomiędzy dwoma podobnymi środowiskami, oraz zastanowić się, czy pewne modele interakcji, dyskusji etc. istniejące w środowisku larpowym da się zaimplementować w środowisku RPG.

Autorzy

Posted in .