Barthalon

Opis

Fantastyczne Prezenty. Dosłownie. Księgi, scrolle, no­tesy, ma­ski. Pióra, sta­lówki i ka­ła­ma­rze. Sakwy, pouchy’e, tuby i kom­pasy. Kufle, kubki, mi­ski. Na wy­prawę, przy­godę, larp. Wszystko wy­two­rzone ręcz­nie przez nich i ich przy­ja­ciół.

Posted in .