Lagnarium

Opis

Magiczny kram z przed­mio­tami dla fan­ta­stów wszel­kiej ma­ści, a w szcze­gól­no­ści dla fa­nów Sir Terry’ego Pratchetta i jego twór­czo­ści.

Posted in .